Print
Nov 11

Thursday TBD

Nov 11
 • Varsity
 • scrimmage

Scrimmage: Oakland Tech

Thursday 7:00 PM

Nov 20
 • Varsity
 • scrimmage

Scrimmage: Pineowood

Saturday 11:30 AM

Nov 27
 • Varsity
 • game

Salinas

Saturday 2:30 PM

Dec 02
 • Varsity
 • tournament

@ Fremont HS Tournament: TBD

Thursday TBD

Dec 03
 • Varsity
 • tournament

@ Fremont HS Tournament: TBD

Friday TBD

Dec 04
 • Varsity
 • tournament

@ Fremont HS Tournament: TBD

Saturday TBD

Dec 09
 • Varsity
 • tournament

@ Paris Twins Classic: TBD

Thursday TBD

Dec 10
 • Varsity
 • tournament

@ Paris Twins Classic: TBD

Friday TBD

Dec 11
 • Varsity
 • tournament

@ Paris Twins Classic: TBD

Saturday TBD

Dec 17
 • Varsity
 • game

Salesian College Prep

Friday 7:00 PM

Dec 28
 • Varsity
 • tournament

West Coast Jamboree: TBD

Tuesday TBD

Dec 29
 • Varsity
 • tournament

West Coast Jamboree: TBD

Wednesday TBD

Dec 30
 • Varsity
 • tournament

West Coast Jamboree: TBD

Thursday TBD

Jan 05
 • Varsity
 • game

Monterey

Wednesday 7:30 PM

Jan 07
 • Varsity
 • game

@ St. Ignatius Prep

Friday 7:30 PM

Jan 11
 • Varsity
 • game

Sacred Heart Cathedral

Tuesday 7:30 PM

Jan 14
 • Varsity
 • game

Archbishop Mitty

Friday 7:30 PM

Jan 17
 • Varsity
 • tournament

[email protected]: TBD

Monday TBD

Jan 21
 • Varsity
 • game

@ Saint Francis

Friday 7:30 PM

Jan 25
 • Varsity
 • game

@ Presentation

Tuesday 7:30 PM

Jan 28
 • Varsity
 • game

St. Ignatius Prep

Friday 7:30 PM

Feb 01

Tuesday 7:30 PM

Feb 04
 • Varsity
 • game

@ Archbishop Mitty

Friday 7:30 PM

Feb 08
 • Varsity
 • game

Saint Francis

Tuesday 7:30 PM

Feb 11
 • Varsity
 • game

Presentation

Friday 7:30 PM