Print
Nov 16

Thursday 5:30 PM

Nov 18
 • Varsity
 • scrimmage

@ Pinewood

Saturday 10:30 AM

Nov 20
 • Varsity
 • scrimmage

Branham

Monday 7:00 PM

Nov 28
 • Varsity
 • tournament

Fremont HS Tournament

Tuesday TBD

Nov 29
 • Varsity
 • tournament

Fremont HS Tournament

Wednesday TBD

Nov 30
 • Varsity
 • tournament

Fremont HS Tournament

Thursday TBD

Dec 05
 • Varsity
 • game

Leland

Tuesday 7:00 PM

Dec 07
 • Varsity
 • tournament

Argonaut Tournament

Thursday TBD

Dec 08
 • Varsity
 • tournament

Argonaut Tournament

Friday TBD

Dec 09
 • Varsity
 • tournament

Argonaut Tournament

Saturday TBD

Dec 15
 • Varsity
 • tournament

Newark Memorial Tournament

Friday TBD

Dec 16
 • Varsity
 • tournament

Newark Memorial Tournament

Saturday TBD

Dec 28
 • Varsity
 • tournament

Del Mar Holiday Tournament

Thursday TBD

Dec 29
 • Varsity
 • tournament

Del Mar Holiday Tournament

Friday TBD

Dec 30
 • Varsity
 • tournament

Del Mar Holiday Tournament

Saturday TBD

Jan 04
 • Varsity
 • game

@ Saint Francis

Thursday 7:30 PM

Jan 06
 • Varsity
 • game

St. Ignatius Wildcats

Saturday 4:30 PM

Jan 09
 • Varsity
 • game

@ Presentation

Tuesday 7:30 PM

Jan 12
 • Varsity
 • game

Archbishop Riordan

Friday 7:30 PM

Jan 16
 • Varsity
 • game

Sacred Heart Cathedral

Tuesday 7:30 PM

Jan 23
 • Varsity
 • game

Archbishop Mitty

Tuesday 7:30 PM

Jan 25
 • Varsity
 • game

Saint Francis

Thursday 7:30 PM

Jan 27

Saturday 4:30 PM

Jan 30
 • Varsity
 • game

Presentation

Tuesday 7:30 PM

Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Archbishop Riordan

Friday 7:30 PM

Feb 06

Tuesday 7:30 PM

Feb 13
 • Varsity
 • game

@ Archbishop Mitty

Tuesday 7:30 PM